Regulamin

Regulamin Family Run 28.05.2017 r.

I. ORGANIZATOR

 1. Gmina Miejska Kraków, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

 

II. CEL IMPREZY

 1. Promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej.

 2. Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku.

 3. Integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej

 4. Promocja działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

 

III. TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin: 28.05.2017 r. (niedziela). Start godzina 11:00

  2. Program orientacyjny imprezy:

 • 11:00 Bieg Główny

 • 12:00 - Bieg Mamy

 • 12:30 - Bieg Taty

 • 13:00 - Biegi Dzieci

 • 15:00 - Bieg Boso

 • 15:15 – zakończenie imprezy

  1. Miejsce: Krakowskie Błonia

  2. Szczegółowy plan trasy dostępny będzie na stronie internetowej organizatora – www.ksos.pl

 

IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW

 1. Bieg główny:

 • dystans 5 km

 • w biegu mogą wziąć udział osoby urodzone w 2000 roku i wcześniej

 • limit czasu 45 minut

 • odbiór pakietów startowych

sobota 9:00 – 15:00 KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela 9:00 – 10:30 Błonia Krakowskie

 • medal na mecie

 1. Bieg Mamy oraz Bieg Taty:

 • dystans 2,5 km

 • dla wszystkich rodziców bez względu na wiek

 • limit czasu 25 minut

sobota 9:00 – 15:00 KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela 9:00 – 11:30 Błonia Krakowskie

 • medal na mecie

 1. Biegi Dzieci:

 • Dzieci rocznik 2011 i młodsze „Wilczki” – dystans 300m

 • Dzieci rocznik 2010 do 2008 „Antylopy” – dystans 800m

 • Dzieci rocznik 2007 do 2005 „Mustangi” – dystans 1600m

 • Dzieci rocznik 2004 do 2001 „Gepardy” – dystans 2400m

 • bez limitu czasu

 • odbiór pakietów startowych

sobota 9:00 – 15:00 KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela 9:00 – 12:00 Błonia Krakowskie

 • medal na mecie

 • koszulka sportowa dla każdego dziecka

Rozmiary według wzrostu:

- 110-122 cm
- 122-128 cm
- 128-134 cm
- 134-144 cm
- 144-152 cm
- 152-160 cm

 • powyżej 160 cm rozmiar S, M, L

 

 1. Bieg Boso:

 • dystans 1 km

 • bez wcześniejszych zapisów

 • dla wszystkich odważnych

 • bez limitu czasu

 • na mecie drobny upominek dla każdego uczestnika

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

   1. W biegach mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

   2. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej do dnia 21.05 2017 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.ksos.pl, oraz w Biurze Zawodów w dniach:

 • 27.05.2017 sobota, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6 w godzinach: 9:00 – 15:00

 • 28.05.2017 niedziela, Błonia Krakowskie w godzinach: 9:00 – 12:30

   1. Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia w biurze zawodów podpisanego Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. Wzór Oświadczenia do pobrania pod regulaminem.

   2. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu do Biura Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika (wraz z jego danymi). W przypadku dzieci należy okazać również oświadczenie o zgodzie rodzica dziecka na udział w biegu.

   3. Warunkiem dopuszczenia dziecka do biegu jest start w otrzymanej koszulce.

   4. W biegach dzieci nie przewidujemy biegu dziecka z rodzicem.

   5. Ponieważ zawody będą się odbywać po trasach wyznaczonych na części trawiastej Błoń, ze względu na bezpieczeństwo, niemożliwy jest udział zawodników poruszających się na wózkach i rolkach. Należy rozważyć również bieg z dzieckiem w wózku.

   6. Organizator dopuszcza udział zawodników Nordic Walking.

   7. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy. Pakiet dziecięcy zawierać będzie techniczną koszulkę z logo organizatora (o dokładnej zawartości pakietu organizator poinformuje w późniejszym terminie).

   8. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

   9. Organizator zapewnia napoje na trasie i bezpośrednio po biegu.

   10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

   11. Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z natrysków po biegu.

   12. Organizator informuje że w trakcie trwania imprezy będzie czynny depozyt w godz. 10:00- 14:00. Worki na rzeczy będą dostępne przy depozycie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

 

VI. OPŁATY

Opłaty wpisowe obowiązujące w edycji 2017 Family Run

 1. Bieg Główny:

25 złotych - do 14.05 (przelew)

30 złotych - do 21.05 (przelew)

30 złotych w biurze zawodów (gotówka) – brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń – 300

 1. Bieg Mamy oraz Bieg Taty

25 złotych - do 14.05 (przelew)

30 złotych - do 21.05 (przelew)

30 złotych w biurze zawodów (gotówka) - brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń - 150 na każdy z biegów

 1. Biegi Dzieci

5 złotych - do 21.05 (przelew)

5 złotych w biurze zawodów (gotówka) - brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń - 400 łącznie

 1. Bieg Boso

Bezpłatny

 

UWAGA! Osoby, które dokonują opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji pełnego pakietu startowego. Pakiety startowe można odbierać w biurze zawodów w dniu biegu oraz w wyznaczonych przez organizatora terminach w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym przy al. Powstania Warszawskiego 6. Po osiągnięciu limitu uczestników zapisy zostaną wstrzymane.

 

 

    1. Opłatę startową należy wpłacać dokonując przelewu na konto:

PKO BANK POLSKI S.A. 41 1020 2892 0000 5602 0591 0700

Odbiorca (organizator Family Run): Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy,

al. Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków

Tytuł przelewu: Opłata startowa Family Run, imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

Wpłaty zaksięgowane po terminie 21.05.2017 r. nie będą uznawane.

    1. W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt na adres mailowy familyrun@ksos.pl lub o przedłożenie dowodu wpłaty w Biurze Zawodów.

    2. W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów, opłaty można dokonać w kasie Biura Zawodów – gotówką.

    3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

    4. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

 

VII. KLASYFIKACJE

BIEG GŁÓWNY

Klasyfikacja generalna

BIEG MAMY oraz BIEG TATY

Klasyfikacja generalna

BIEGI DZIECI

Podział na 4 kategorie wiekowe. Osobno chłopcy i dziewczynki.

 

VIII. NAGRODY

BIEG GŁÓWNY

I-III w klasyfikacji generalnej – mężczyźni

I-III w klasyfikacji generalnej – kobiety

 

BIEG MAMY oraz BIEG TATY

I-III w klasyfikacji generalnej – Bieg Mamy

I-III w klasyfikacji generalnej – Bieg Taty

 

BIEGI DZIECI oraz BIEG PRZEDSZKOLAKA

I-V w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dziewczynki i chłopcy

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

 • Uczestnik biegu winien stosować się do wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.

 • Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony lub poza wyznaczoną trasą, zostaną zdyskwalifikowani.

 • W każdym biegu w ramach Family Run za wyjątkiem: biegu dla przedszkolaków oraz Biegu Boso, pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu.

 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie poszczególnych biegów w regulaminowym czasie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników zawodów.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.

 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 • Pisemne protesty prosimy składać do Sędziego Głównego Zawodów do godz. 14:45 w dniu zawodów

 • Przyjęcie numeru startowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

 • Aktualności dotyczące Family Run prosimy sprawdzać na stronie internetowej www.ksos.pl oraz na Facebooku.

 

Sędzia Główny

Maciej BrzyskiCopyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat