Regulamin

 Regulamin IV KSOS Family Run 27.05.2018 r.

I. ORGANIZATOR

1.      Gmina Miejska Kraków, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

 

II. CEL IMPREZY

1.      Promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej.

2.      Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku.

3.      Integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej

4.      Promocja działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.                     Termin: 27.05.2018 r. (niedziela). Start godzina 11:00

2.                     Program orientacyjny imprezy:

-            11:00   Bieg Otwarty- 5 km

-            12:00 - Bieg Taty- 2,5 km

-            12:30 - Bieg Mamy- 2,5 km

-            13:00 - Biegi Dzieci (300 m, 800 m, 1600 m, 2500 m)

-            15:00 - Bieg Boso- około 1 km

-            15:15 – zakończenie imprezy

3.                  Miejsce: Krakowskie Błonia

4.              Szczegółowy plan trasy dostępny będzie na stronie internetowej imprezy (najpóźniej tydzień przed imprezą) – www.familyrun.pl

 

IV. OPIS POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW

1.         Bieg Otwarty:

-            dystans 5 km

-            w biegu mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 roku i wcześniej

-            limit czasu 45 minut

-            odbiór pakietów startowych:

sobota 26.05.2018 godz. 12:00 – 16:00      KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela  27.05.2018 godz. 9:00 – 10:30      Błonia Krakowskie

-            medal na mecie

-            koszulka dla każdego uczestnika

   

Rozmiarówka damska:

S – szerokość 39 cm, talia 35 cm, długość 58 cm

M – szerokość 45 cm, talia 39 cm, długość 60 cm

L – szerokość 46 cm, talia 41 cm, długość 63 cm

XXL – szerokość 47 cm, talia 43 cm, długość 69 cm

Szerokość koszulki mierzona jest pod rękawkami.

Długość koszulki mierzona jest w linii pośrodkowej od najwyższego punktu kołnierzyka do krawędzi dolnej.

Koszulki damskie są wyprofilowane (posiadają wcięcie) w talii .

        

Rozmiarówka męska:

S – szerokość 50 cm, długość 67 cm

M – szerokość 52 cm, długość 68 cm

L – szerokość 53 cm, długość 70 cm

XL – szerokość 56 cm, długość 71 cm

XXL – szerokość 60 cm, długość 77 cm

Szerokość koszulki mierzona jest pod rękawkami.

Długość koszulki mierzona jest w linii pośrodkowej od najwyższego punktu kołnierzyka do krawędzi dolnej.

  

2.         Bieg Mamy oraz Bieg Taty:

-            dystans 2,5 km

-            dla wszystkich rodziców bez względu na wiek

-            limit czasu 25 minut

-            odbiór pakietów startowych

  sobota  26.05 2018 godz. 12:00 – 16:00      KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela 27.05 2018 godz. 9:00 –  11:30     Błonia Krakowskie

-            medal na mecie

-            koszulka dla każdego uczestnika (rozmiarówka - IV pkt. 1)

3.         Biegi Dzieci:

-            Dzieci rocznik 2012 i młodsze  „Wilczki” –  dystans 300m

-            Dzieci rocznik 2011 do 2009  „Antylopy” –  dystans 800m

-            Dzieci rocznik 2008 do 2006  „Mustangi” –  dystans 1600m

-            Dzieci rocznik 2005 do 2002 „Gepardy”   –  dystans 2500m

-            bez limitu czasu

-            odbiór pakietów startowych

sobota  26.05 2018 godz. 9:00 – 16:00     KSOS al. Powstania Warszawskiego 6

niedziela 27.05.2018 godz. 9:00 – 12:00     Błonia Krakowskie

-            medal na mecie

-            koszulka sportowa dla każdego dziecka

  

Rozmiary koszulek dziecięcych według wieku:

3/4 ;   szerokość koszulki 31 cm, długość 45 cm

5/6 ;     szerokość koszulki 36 cm, długość 48 cm  

7/8 ;     szerokość koszulki 40 cm, długość 49 cm

9/11 ;   szerokość koszulki  44 cm, długość 56 cm

12/14 ; szerokość koszulki 44 cm, długość 64 cm

Szerokość koszulki mierzona jest pod rękawkami.

Długość koszulki mierzona jest w linii pośrodkowej od najwyższego punktu kołnierzyka do krawędzi dolnej.

Dla pozostałych dzieci dostępne będą koszulki w damskich i męskich rozmiarach S, M, L.

  

4.         Bieg Boso:

-                 dystans 1 km

-                 bez wcześniejszych zapisów

-                 dla wszystkich odważnych

-                 bez limitu czasu

-                 na mecie drobny upominek dla każdego uczestnika

 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1.         W biegach mogą wziąć udział osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub w biurze zawodów) oraz dokonały opłaty wpisowej.

2.         Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej do dnia 18.05 2018 r. (w przypadku wyczerpania limitów zapisy elektroniczne zostaną wstrzymane wcześniej) przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.familyrun.pl, oraz w Biurze Zawodów ( tylko w przypadku niewyczerpania limitów w poszczególnych biegach), w dniach:

-          26.05.2018 r. sobota, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy al. Powstania Warszawskiego 6 ,w godzinach: 12:00 – 16:00

-          27.05.2018 r. niedziela, Błonia Krakowskie w godzinach: 9:00 – 12:00

3.         Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia w biurze zawodów podpisanego Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. Wzór Oświadczenia do pobrania pod regulaminem.

4.         Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu do Biura Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika (wraz z jego danymi). W przypadku dzieci należy okazać również oświadczenie o zgodzie rodzica dziecka na udział w biegu.

5.         Warunkiem dopuszczenia dziecka do biegu jest start w otrzymanej koszulce.

6.         W biegach dzieci nie przewidujemy biegu dziecka z rodzicem.

7.         Ponieważ zawody będą się odbywać po trasach wyznaczonych na części trawiastej Błoń, ze względu na bezpieczeństwo, nie możliwy jest udział zawodników poruszających się na wózkach i rolkach. Należy rozważyć również bieg z dzieckiem w wózku.

8.         Organizator dopuszcza udział zawodników z kijami Nordic Walking.

9.         Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, który zawierać będzie techniczną koszulkę z logo organizatora.

10.     Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

11.     Organizator zapewnia napoje na trasie i bezpośrednio po biegu.

12.     Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

13.     Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z natrysków po biegu.

14.     Organizator informuje że w trakcie trwania imprezy będzie czynny depozyt w godz. 10:00- 14:00. Worki na rzeczy będą dostępne przy depozycie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

  

VI. OPŁATY

Opłaty wpisowe obowiązujące w edycji IV KSOS Family Run 2018

1.      Bieg Otwarty:

25 złotych - do 18.05 (płatność elektroniczna)

30 złotych w biurze zawodów (gotówka) – brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń – 80

2.      Bieg Mamy oraz Bieg Taty

25 złotych - do 18.05 (płatność elektroniczna)

30 złotych w biurze zawodów (gotówka) - brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń - 190 łącznie w biegu Mamy i Taty

3.      Biegi Dzieci

5 złotych - do 18.05 (płatność elektroniczna)

5 złotych w biurze zawodów (gotówka) - brak gwarancji pełnego pakietu startowego

Limit zgłoszeń - 430 łącznie

4.      Bieg Boso

Bezpłatny

 

UWAGA! Osoby, które dokonują opłaty w Biurze Zawodów nie mają gwarancji pełnego pakietu startowego. Pakiety startowe można odbierać w biurze zawodów w dniu biegu oraz w wyznaczonych przez organizatora terminach w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym przy al. Powstania Warszawskiego 6. Po osiągnięciu limitu uczestników zapisy zostaną wstrzymane.

 

    1.         Opłaty startowej należy dokonać za pomocą elektronicznego systemu płatności Tpay, po zakończeniu rejestracji przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.familyrun.pl

 

UWAGA! W przypadku wyczerpania limitu (patrz VI. OPŁATY), o uczestnictwie w biegu, będzie decydować kolejność wpłaty.

2.         W przypadku nie pojawienia się potwierdzenia wpłaty na liście startowej prosimy o kontakt  na adres mailowy familyrun@ksos.pl lub o przedłożenie dowodu wpłaty w Biurze Zawodów.

3.         W przypadku rejestracji w Biurze Zawodów, opłaty można dokonać w kasie Biura Zawodów – gotówką.

4.         Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

5.         Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłaty startowej specjalnie zaproszonych gości. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty startowej wolontariuszom oraz innym osobom pomocnym w organizacji biegu.

 

VII. KLASYFIKACJE

BIEG OTWARTY.

Klasyfikacja generalna. Osobno kobiety i mężczyźni.

BIEG MAMY oraz BIEG TATY

Klasyfikacja generalna.

BIEGI DZIECI

Podział na 4 kategorie wiekowe. Osobno chłopcy i dziewczynki.

 

VIII. NAGRODY

BIEG OTWARTY.

I-III w klasyfikacji generalnej – mężczyźni

I-III w klasyfikacji generalnej – kobiety

 

BIEG MAMY oraz BIEG TATY

I-III w klasyfikacji generalnej – Bieg Mamy

I-III w klasyfikacji generalnej – Bieg Taty

Nagroda dla najstarszej mamy 50+ (warunkiem jest ukończenie biegu)

Nagroda dla najstarszego taty 50+ (warunkiem jest ukończenie biegu)

 

BIEGI DZIECI  oraz BIEG PRZEDSZKOLAKA

I-V w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno dziewczynki i chłopcy

 

BIEG BOSO

Nagroda dla rodziny w najbardziej oryginalnym stroju.

  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  ü  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

ü  Uczestnik biegu winien stosować się do wskazań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

ü  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Oświadczenie dotyczące startu na własną odpowiedzialność będzie podpisywane przed wydaniem numeru startowego.

ü  Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

ü  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

ü  Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony lub poza wyznaczoną trasą, zostaną zdyskwalifikowani.

ü  W każdym biegu w ramach Family Run za wyjątkiem: biegu dla przedszkolaków oraz Biegu Boso, pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu.

ü  Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

ü  Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie poszczególnych biegów w regulaminowym czasie.

ü  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników zawodów.

ü  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.

ü  W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

ü  Pisemne protesty prosimy składać do Sędziego Głównego Zawodów do godz. 14:45 w dniu zawodów

ü  Przyjęcie numeru startowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

ü  Aktualności dotyczące Family Run prosimy sprawdzać na stronie internetowej www.familyrun.pl oraz na Facebooku.

 

Sędzia Główny                                                                                              Dyrektor zawodów

Maciej Brzyski                                                                                              Joanna Marchewka

 

Oświadczenie, upoważnienie oraz zgoda rodziców do pobrania na stronie "Zapisy".

Do pobrania:Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat